Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti EntryWorld s.r.o. se týká smluvních partnerů a dodavatelů, uchazečů o zaměstnání a dalších subjektů údajů v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním a správou produktů a služeb.

Informace o zpracování osobních údajů poskytuje detailní informace o konkrétních činnostech zpracování osobních údajů včetně účelů zpracování, zdrojů, ze kterých jsou získány, jak je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

EntryWorld s.r.o.

Rybná 716/24
110 00 Praha 1

IČO: 07889658

www: https://www.riccotara.com/

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.